Consultanță

Grupul nostru este format din specialiști asociați care provin din domenii diferite. Ceea ce ne uneşte este pasiunea de a face lucrurile foarte bine, de a ne asuma fiecare proiect, de a-l face să devină realitate. Suntem orientaţi către rezultat şi ne mândrim că obţinem rezultatele aşteptate.  
Domeniile noastre de excelenţă sunt:

  • Leadership
  • Management strategic, 
  • Managementul vânzărilor, 
  • Managementul schimbării şi al inovării, 
  • Dezvoltare organizaţională,
  • Managementul resurselor umane,
  • Comunicare organizaţională, 
  • Dezvoltare de noi competenţe profesionale şi personale.

Ce ştim să facem pentru organizaţia ta?

Ştim cum să dezvoltăm o echipă managerială hotărâtă, coerentă, capabilă să conducă şi să construiască o organizaţie cu oameni implicaţi, cu roluri bine definite şi asumate de fiecare om din organizaţie. 
Ştim să  construim o organizaţie performantă, adaptabilă schimbărilor din mediul în care acţionează.

Cum facem?

Soluţiile noastre sunt „tailor made”.  Aşa cum două organizaţii sunt diferite, si  soluţiile prin care vor atinge succesul sunt adaptate pentru specificul lor. Preferăm să începem fiecare proiect printr-un proces de ”anamneza” managerială prin care  identificăm starea prezenta a organizației. Această imagine detaliată ne permite să identificăm direcţiile prioritare de  acţiune, adică acele direcţii asupra cărora ne vom focaliza pentru a îmbunătăţi, la nivel de organizaţie, structura organizaţională, procesele şi comunicarea, iar la nivel individual, dezvoltarea competenţelor profesionale ale fiecăruia şi implicarea sa în buna funcţionare a organizaţiei. În acest fel, rezultatul este combinaţie între ceea ce este bun şi funcţionează bine în organizaţie în momentul intervenției noastre  şi ceea ce îmbunatăţim în perioada de derulare a proiectului. 

Solicită-ne detalii